ANUNȚ !!!

  • Depunerea cererilor de apel împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în materie electorală - Accesați program
Luni, 22 Iulie 2024


+40 244 522 445
+40 244 522 446
ca-ploiesti@just.ro
ca-ploiesti-info@just.ro

Model Acord de Colaborare privind comunicarea actelor de procedură în format electronicModele de cereri necesare în diferite situații începând cu 15 mai 2020


  • Cerere TIP pentru situațiile prevăzute în chestionar pentru care nu este permis accesul în instituție - în scopul prevenirii infectării și răspândirii cu virusul COVID19 - deschide
  • Cerere TIP legalizare - deschide
  • Cerere TIP consultare dosar - deschide
  • Cerere TIP eliberare certificat - deschide

Modele cereriCERERI TIP PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI PREVĂZUT DE LEGEA 544/2001

MODELE CERERI