Luni, 26 Septembrie 2022


+40 244 522 445
+40 244 522 446
ca-ploiesti@just.ro
ca-ploiesti-info@just.ro

Procedură de acces a persoanelor cu dizabilităţi în sediul Palatului de Justiţie Prahova


 1. Accesul persoanelor cu dizabilităţi în Palatul de Justiţie Prahova, se realizează prin parcarea laterală a clădirii, situată în str. Ion Maiorescu, în dreptul locului de parcare marcat corespunzător, unde este montată o banda specială de acces pentru persoane cu dizabilități;
 2. În cazul în care banda specială nu funcţionează, accesul se va realiza prin parcarea subterană, str. Gheorghe Doja, la intrarea în faţa căreia este montată o rampă de acces;
 3. În acest sens, pentru a se întreprinde, din timp, toate măsurile necesare accesului dvs. în incinta instituției, în condiții de siguranță, va solicităm să ne informaţi telefonic despre intenţia dvs. de a vă deplasa la sediul Curţii de Apel Ploieşti/Tribunalului Prahova. Astfel, în acest scop, trebuie să ne informaţi despre acest lucru, cu 24 de ore înainte, prin apel telefonic la numerele 02444544781 – interior 2309 (Tribunalul Prahova), 0244591620/630 – interior 208 (Curtea de Apel Ploieşti), sau prin email la adresele tr.prahova@just.ro, respectiv primgrefierCAP@just.ro, menţionând ora la care veti sosi şi destinaţia, respectiv: registratură, arhivă, Biroul de Informaţii şi Relaţii cu Publicul, Biroul Apostilă, sală de şedinţă Curtea de Apel Ploieşti/Tribunalul Prahova (inclusiv secţia);
 4. În măsura posibilului, în ziua programată, persoana cu dizabilităţi va confirma telefonic la numerele anterior menţionate, că va sosi la ora stabilită, ocazie cu care va fi înştiinţată dacă accesul se va face prin str. Ion Maiorescu sau prin str. Gheorghe Doja;
 5. La ora comunicată telefonic, persoana cu dizabilităţi va fi preluată de responsabilul (din cadrul Curţii de Apel Ploieşti / Tribunalului Prahova) cu asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi în incinta instituţiei, care o va conduce la destinaţia dorită şi retur.

Procedură de acces a persoanelor în sediul Palatului de Justiţie Prahova


Prezentele reguli reglementează accesul în cadrul Palatului de Justiție Prahova a personalului, avocaților, justițiabililor, oficialilor și publicului.
Programul de lucru al celor două instanţe care funcţionează în cadrul Palatului de Justiţie Prahova, respectiv Curtea de Apel Ploieşti şi Tribunalul Prahova, este considerat ca fiind săptămânal de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-16:00, iar la nevoie până la terminarea activității.
Arhivele și registraturele celor două instanţe au programul de lucru cu publicul zilnic, în intervalul 09:00-13:00. Birourile de Informare și Relații Publice au programul de lucru cu publicul zilnic între orele 09:00-16:00, iar în zilele de luni, între orele 09:00 şi 19:00.
Spaţiile destinate Curţii de Apel Ploieşti sunt situate la demisol şi la etajele 1, 2, 4 şi 5:

 • Demisol: arhiva veche, încăperi destinate jandarmilor, şoferilor, mecanicilor, personalului de curăţenie, spaţii tehnice.;
 • Etajul 1 cuprinde:
  - spaţii în care are acces publicul: registraturi, arhive, săli de şedinţe, camere de consiliu, sală audiere minor, camere de discuţii avocat-persoane aflate în stare de reţinere/detenţie, oficiu, Biroul de Informaţii şi Relaţii cu Publicul, camera avocaţilor
  - spaţii în care este interzis accesul publicului : Departamentul economic şi administrativ, oficiu, sală de conferinţe
 • Etajele 2 , 4 şi 5 cuprind exclusiv spaţii în care este interzis accesul publicului: birouri judecători şi grefieri, birou procurori, birou informatica juridică, biroul penal, Corpuri delicte, oficii.

Spaţiile destinate Tribunalului Prahova sunt situate la demisol, parter, mezanin şi etajul 3:

 • Demisol: arhiva veche, încăperi destinate jandarmilor, şoferilor, mecanicilor, personalului de curăţenie, spaţii tehnice.
 • Parter: registraturi, arhive, săli de şedinţe, camere de discuţii avocat-persoane aflate în stare de reţinere/detenţie, oficiu.
 • Mezaninul:
  - spaţii în care are acces publicul (camere de consiliu, sală de şedinţe judecător sindic, sală audiere minor, Biroul Local de Expertize, Biroul Apostilă, Biroul de Informaţii şi Relaţii cu Publicul, camera avocaţilor)
  - spaţii în care este interzis accesul publicului (Departamentul economic şi administrativ, birouri IT, birouri procurori, birouri judecători şi grefieri, oficiu, sală protocol, Arhiva electronică, Biblioteca, birou personal tehnic).
 • Etajul 3 cuprinde exclusiv spaţii în care este interzis accesul publicului: birouri judecători şi grefieri, Corpuri delicte, cabinet medical, oficii.

Clădirea dispune de 9 căi de acces:

 • intrarea nr. 1 — dispusă pe latura de nord, dinspre Str. Gheorghe Doja - parter
 • intrarea nr. 2 — dispusă pe latura de vest a imobilului dinspre ISCTR - parter
 • intrarea nr. 3 — dispusă pe latura de vest a clădirii, dinspre ISCTR (destinată accesul persoanelor private de libertate şi personalului A.N.P.)
 • calea de acces (de evacuare) nr. 4 - dispusă pe latura de vest a clădirii, dinspre ISCTR – parter - destinată doar evacuării în situații de urgență
 • calea de acces (de evacuare) nr. 5 - dispusă pe latura de est a clădirii, dinspre strada Ion Maiorescu - parter - destinată doar evacuării în situații de urgență
 • intrările 6 şi 7, dispuse pe latura de nord a clădirii, str. Gheorghe Doja, în parcarea subterană
 • intrările 8 şi 9, dispuse pe latura est a clădirii, dinspre strada Ion Maiorescu - demisol

Accesul personalului celor două instanţe
În intervalul orar 8-16, în zilele lucrătoare, accesul personalului se realizează prin intrarea nr. 2, destinată doar personalului obiectivului, acces special amenajat, asigurat cu pază de jandarmi.
Fiecare membru al personalului va primi o cartela, iar la folosirea ușilor prevăzute cu acest sistem de acces, personalul are obligația de a asigura închiderea ușilor, precum și interzicerea accesului oricărei alte persoane neautorizate, în aceste spații.
În zilele lucrătoare, după ora 16, şi în zilele nelucrătoare, accesul personalului (intrări/ieşiri din clădire) se realizează prin intrarea nr. 1. Subofițerul care asigură paza are obligația de înscriere în registrul special.

Accesul persoanelor aflate în stare privativă de libertate, care au calitate procesuală în cauzele aflate pe rolul instanţei, a martorilor sub acoperire și a personalului ANP sub paza cărora sunt aduse aceste persoane, se realizează exclusiv pe la intrarea nr. 3.

Intrarea nr. 2 va fi utilizată de către personalul ANP în vederea depunerii de documente la serviciul Arhivă-Registratură, precum şi pentru însoţirea persoanelor private de libertate care au calitate de parte/alt subiect procesual în litigiile civile, la termenele de judecată, în vederea accesului la sălile de şedinţă/camerele de consiliu ale Secţiei I şi a II-a.

Accesul procurorilor de şedinţă se va face pe la intrarea nr. 2, sens în care vor primi câte o cartela, aplicându-li-se aceleaşi reguli ca personalului instanţei.

Accesul personalului de curăţenie se realizează pe la intrarea nr. 1 şi este permis în cadrul programului de lucru al acestora, pe două schimburi, pe baza de tabel nominal săptămânal comunicat de către firma care asigură serviciile de întreținere. Subofițerul care asigură paza are obligația de înscriere, după legitimare, a acestor persoane, în registrul special, cu indicarea numelui, prenumelui, ora intrării si ora plecării din serviciu.

Accesul personalului de mentenanţă se va face pe la intrarea nr. 1, conform regulilor stabilite la pct. 9, cu menţiunea că va fi preluat de către personalul tehnic.

Accesul conducătorilor auto ai instanțelor arondate și celorlalte instituții sau societăți, care livrează corespondenţă, dosare sau materiale de logistică, se realizează pe la una din intrările 6/7, dispuse pe latura de nord a clădirii, Str. Gheorghe Doja, în parcarea subterană. Aceste două intrări vor fi în permanenţă închise, iar pentru deschidere şi acces în instanţă, conducătorul auto se va prezenta la postul de jandarmi de la intrarea nr. 1, care îl va legitima şi îi va înmâna cartela de acces „vizitator”.
Subofițerul care asigură paza are obligația de înscriere, după legitimare, a acestor persoane, în registrul special, cu indicarea numelui, prenumelui, ora intrării şi ora plecării de la instanţă.

Accesul persoanelor din afara instituţiei, care se deplasează în interes de serviciu (cu excepţia celor menţionate anterior), precum şi a foştilor angajaţi în spaţiile în care accesul publicului este interzis, va avea loc exclusiv în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8-16, prin intrarea nr. 1. Persoana respectivă va comunica jandarmului de serviciu la intrarea respectivă departamentul şi numele persoanei de destinaţie, care va fi anunţată telefonic. Aceasta din urmă va prelua vizitatorul şi de asemenea îl va conduce la plecare de la/la punctul de acces.
În afara programului de lucru, accesul persoanelor străine în incintă este interzis.

Accesul publicului (avocaţi, justiţiabili, reprezentanţi mass-media) la parterul clădirii se realizează în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8-16, exclusiv prin intrarea nr. 1.
Accesul acestora la mezanin, în acelaşi interval orar, se va face pe scările din Sala centrală sau prin utilizarea liftului situat în imediata apropiere a scărilor din zona centrală.
Reprezentații mass-media au acces numai în zilele lucrătoare, în orarul de lucru cu publicul, conform Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 197/2019.
Accesul persoanelor cu dizabilități în interiorul clădirii se va realiza conform procedurii speciale aprobate de preşedinţii celor două instituţii.
Pentru cauzele urgente care presupun instrumentarea lor în zilele nelucrătoare sau de sărbători legale, este permis accesul avocaților, justițiabililor și publicului numai în măsura în care au legătură cu cauza care se judecă și numai în zonele destinate publicului, potrivit regulilor anterior menţionate.
Nu este permis accesul persoanelor care au asupra lor cuțit, pumnal, box sau alte asemenea obiecte fabricate sau confecționate anume pentru tăiere, înțepare sau lovire, dispozitive pentru șocuri electrice, substanțe iritante-lacrimogene sau cu efect paralizant, arme, muniții, materiale explozive sau inflamabile, cu excepția organelor de ordine publică și siguranță națională care au dreptul, prin lege, de a purta astfel de obiecte.
Nu este permis accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate, a celor care au asupra lor băuturi alcoolice, care se manifestă violent, cu tulburări vădite de comportament, comercianților ambulanți, persoanelor cu bagaje voluminoase sau însoțite de animale.
Nu este permis accesul persoanelor care au o ținută considerată neadecvată.
Locul de fumat special amenajat pentru personal este situat la etajul nr. 3, pe terasa de lângă cupola clădirii, iar în exteriorul clădirii în fața intrării nr. 2

Cartelele electronice de vizitator, numerotate de la 1 la 10, vor fi predate pe bază de semnătură persoanelor îndreptăţite. În acest scop, jandarmul va trece în registrul special destinat, numele persoanei căreia i-a fost înmânată, data, ora şi minutul predării, respectiv a restituirii. La schimbarea turei, personalul Jandarmeriei va proceda la predarea-primirea cartelor pe bază de proces-verbal.