ANUNȚ !!!

  • Depunerea cererilor de apel împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în materie electorală - Accesați program
Miercuri, 19 Iunie 2024


+40 244 522 445
+40 244 522 446
ca-ploiesti@just.ro
ca-ploiesti-info@just.ro

Procedură de acces a persoanelor cu dizabilităţi în sediul Palatului de Justiţie Prahova


  1. Accesul persoanelor cu dizabilităţi în Palatul de Justiţie Prahova, se realizează prin parcarea laterală a clădirii, situată în str. Ion Maiorescu, în dreptul locului de parcare marcat corespunzător, unde este montată o banda specială de acces pentru persoane cu dizabilități;
  2. În cazul în care banda specială nu funcţionează, accesul se va realiza prin parcarea subterană, str. Gheorghe Doja, la intrarea în faţa căreia este montată o rampă de acces;
  3. În acest sens, pentru a se întreprinde, din timp, toate măsurile necesare accesului dvs. în incinta instituției, în condiții de siguranță, va solicităm să ne informaţi telefonic despre intenţia dvs. de a vă deplasa la sediul Curţii de Apel Ploieşti/Tribunalului Prahova. Astfel, în acest scop, trebuie să ne informaţi despre acest lucru, cu 24 de ore înainte, prin apel telefonic la numerele 02444544781 – interior 2309 (Tribunalul Prahova), 0244591620/630 – interior 208 (Curtea de Apel Ploieşti), sau prin email la adresele tr.prahova@just.ro, respectiv primgrefierCAP@just.ro, menţionând ora la care veti sosi şi destinaţia, respectiv: registratură, arhivă, Biroul de Informaţii şi Relaţii cu Publicul, Biroul Apostilă, sală de şedinţă Curtea de Apel Ploieşti/Tribunalul Prahova (inclusiv secţia);
  4. În măsura posibilului, în ziua programată, persoana cu dizabilităţi va confirma telefonic la numerele anterior menţionate, că va sosi la ora stabilită, ocazie cu care va fi înştiinţată dacă accesul se va face prin str. Ion Maiorescu sau prin str. Gheorghe Doja;
  5. La ora comunicată telefonic, persoana cu dizabilităţi va fi preluată de responsabilul (din cadrul Curţii de Apel Ploieşti / Tribunalului Prahova) cu asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi în incinta instituţiei, care o va conduce la destinaţia dorită şi retur.

Procedură de acces a persoanelor în sediul Palatului de Justiţie Prahova


Prezentele reguli reglementează accesul în cadrul Palatului de Justiție Prahova a personalului, avocaților, justițiabililor, oficialilor și publicului.
Programul de lucru al celor două instanţe care funcţionează în cadrul Palatului de Justiţie Prahova, respectiv Curtea de Apel Ploieşti şi Tribunalul Prahova, este considerat ca fiind săptămânal de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-16:00, iar la nevoie până la terminarea activității.
Arhivele și registraturele celor două instanţe au programul de lucru cu publicul zilnic, în intervalul 09:00-13:00. Birourile de Informare și Relații Publice au programul de lucru cu publicul zilnic între orele 09:00-16:00, iar în zilele de luni, între orele 09:00 şi 19:00.
Spaţiile destinate Curţii de Apel Ploieşti sunt situate la demisol şi la etajele 1, 2, 4 şi 5.

Accesul publicului (avocaţi, justiţiabili, reprezentanţi mass-media) la parterul clădirii se realizează în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8-16, exclusiv prin intrarea nr. 1.
Accesul acestora la mezanin, în acelaşi interval orar, se va face pe scările din Sala centrală sau prin utilizarea liftului situat în imediata apropiere a scărilor din zona centrală.
Reprezentații mass-media au acces numai în zilele lucrătoare, în orarul de lucru cu publicul, conform Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 197/2019.
Accesul persoanelor cu dizabilități în interiorul clădirii se va realiza conform procedurii speciale aprobate de preşedinţii celor două instituţii.
Pentru cauzele urgente care presupun instrumentarea lor în zilele nelucrătoare sau de sărbători legale, este permis accesul avocaților, justițiabililor și publicului numai în măsura în care au legătură cu cauza care se judecă și numai în zonele destinate publicului, potrivit regulilor anterior menţionate.
Nu este permis accesul persoanelor care au asupra lor cuțit, pumnal, box sau alte asemenea obiecte fabricate sau confecționate anume pentru tăiere, înțepare sau lovire, dispozitive pentru șocuri electrice, substanțe iritante-lacrimogene sau cu efect paralizant, arme, muniții, materiale explozive sau inflamabile, cu excepția organelor de ordine publică și siguranță națională care au dreptul, prin lege, de a purta astfel de obiecte.
Nu este permis accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate, a celor care au asupra lor băuturi alcoolice, care se manifestă violent, cu tulburări vădite de comportament, comercianților ambulanți, persoanelor cu bagaje voluminoase sau însoțite de animale.
Nu este permis accesul persoanelor care au o ținută considerată neadecvată.
Locul de fumat special amenajat pentru personal este situat la etajul nr. 3, pe terasa de lângă cupola clădirii, iar în exteriorul clădirii în fața intrării nr. 2

Cartelele electronice de vizitator, numerotate de la 1 la 10, vor fi predate pe bază de semnătură persoanelor îndreptăţite. În acest scop, jandarmul va trece în registrul special destinat, numele persoanei căreia i-a fost înmânată, data, ora şi minutul predării, respectiv a restituirii. La schimbarea turei, personalul Jandarmeriei va proceda la predarea-primirea cartelor pe bază de proces-verbal.

Esplanada Palatului de Justiţie este accesibilă publicului în timpul programului de lucru al celor două instanţe.
Scările corespunzătoare intrărilor din str. Ion Maiorescu, respectiv Gheorghe Doja, în fiecare zi lucrătoare, de la ora 17, până a doua zi dimineaţă la ora 7, precum şi în zilele nelucrătoare şi sărbătorile legale, vor fi prevăzute cu lanţuri şi plăcuţe de avertizare pentru restricţionarea accesului publicului.