Joi, 23 Martie 2023


+40 244 522 445
+40 244 522 446
ca-ploiesti@just.ro
ca-ploiesti-info@just.ro

Protocol de colaborare privind asigurarea accesului la Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Roman


Protoclolul de colaborare - Vizualizează documentul


Informaţii de interes public

Reguli privind conduita în instanţele judecătoreşti

În scopul facilitării unei bune comunicări între instanţă şi justiţiabil, apreciem că se impun următoarele Reguli privind conduita în instanţele judecătoreşti.
Norme generale de conduită ce trebuie să fie respectate de orice persoană în cadrul înstanţelor judecătoreşti sunt reglementate prin dispoziţiile art.121-124 din Codul de procedură civilă şi ale art.298-299 din Codul de procedură penală.

Astfel, în cadrul instanţelor judecătoreşti, orice persoană este obligată:
 • să păstreze ordinea şi disciplina şi să se abţină de la orice manifestare care ar putea perturba activitatea instanţei;
 • să aibă o ţinută decentă şi o compartare cuviincioasă;
 • să nu aibă asupra sa arme sau alte obiecte ce pot fi folosite ca arme;
Pe lângă aceste reguli generale, este necesară şi respectarea unor regului specifice diverselor servicii din cadrul instanţei, cum ar fi:
 • La registratura instanţei
  La acest serviciu se depun cererile de chemare în judecată, precum şi orice alte cereri sau acte în legătură cu dosarele existente pe rolul instanţei.
  Persoana care se adresează acestui serviciu trebuie:
  • să respecte programul de lucru afişat;
  • să aibă o atitudine respectuoasă faţă de personalul angajat la acest serviciu;
 • În sala de judecată
  Este necesar ca persoanele interesate să consulte lista de şedinţă afişată la intrarea în sală pentru a afla numărul de ordine al cauzei în care sunt implicate, pentru o mai bună desfăşurare a şedinţei de judecată.
  Conduita persoanelor în sala de judecată presupune:
  • să se ridice în picioare în momentul intrării şi ieşirii completului de judecată;
  • să aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate;
  • să păstreze liniştea în sală;
  • să respecte dispoziţiile preşedintelui completului de a părăsi sala în condiţiile în care nu mai sunt locuri disponibile sau în perioadele de suspendare a şedinţei;
  • să răspundă politicos la întrebările adresate de instanţă;
  • să nu fotografieze sau să înregistreze şedinţele de judecată decât cu acordul prealabil al preşedintelui completului de judecată şi în limitele impuse de acesta;
  • să închidă telefoanele mobile la intrare în sală;
  • să nu consume mâncare şi băuturi în timpul şedinţelor de judecată;
  • să nu citească presa în sala de şedinţă;
  • să respecte ordinea de strigare a cauzei dispusă de preşedintele completului de judecată;
  • să se adreseze părţii adverse doar prin intermediul instanţei, evitând discuţiile conflictuale cu aceasta;
  • să se ridice în picioare şi să utilizeze sintagma "domnule sau doamna preşedinte" în momentul în care se adresează instanţei;
 • Nerespectarea disciplineişi a regulilor expuse poate atrage îndepărtarea persoanei din sală sau aplicarea amenzii prevăzută de dispoziţiile art.198 lit.h Cod de procedură penală şi art.1082 Cod procedură civilă.
 • La arhivă
  Consultarea dosarelor şi a registrelor instanţei se efectuează în cadrul acestui serviciu, conform programului de lucru afişat, pe baza unei cereri aprobate de şeful compartimentului arhivă, fiind necesară prezentarea unui act de identitate.
  Nu este permisă părăsirea arhivei cu dosarul sau sustragerea de acte din dosare (aceasta constituind infracţiune conform art.242 Cod penal).
  Fotocopierea actelor din dosar este permisă doar cu încuviinţarea preşedintelui instanţei sau a judecătorului desemnat de acesta şi în prezenţa unui angajat al arhivei.

Situația delegărilor dispuse de Președintele Curții de Apel Ploiești

Situația delegărilor dispuse de Președintele Curții de Apel Ploiești în anul 2022 (iulie) - Vizualizează documentul
Situația delegărilor dispuse de Președintele Curții de Apel Ploiești în anul 2021 (octombrie) - Vizualizează documentul
Situația delegărilor dispuse de Președintele Curții de Apel Ploiești în anul 2021 - Vizualizează documentul
Situația delegărilor dispuse de Președintele Curții de Apel Ploiești în anul 2020 - Vizualizează documentul

Declaraţii de avere şi interese judecători

Pentru vizualizarea declaraţiilor de avere ale judecătorilor vă rugam să daţi click aici

Declaraţii de avere şi interese personal auxiliar, conex și contractual

Pentru vizualizarea declaraţiilor de avere ale personalului auxiliar vă rugam să daţi click aici

Hotărâri ale Colegiului de Conducere

20202019

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video