ANUNȚ !!!

 • Depunerea cererilor de apel împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în materie electorală - Accesați program
Miercuri, 19 Iunie 2024


+40 244 522 445
+40 244 522 446
ca-ploiesti@just.ro
ca-ploiesti-info@just.ro

Program pentru depunerea cererilor de apel împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în materie electorală

Luni - Vineri (09:00 - 16:00)
Sâmbătă - Diminică (09:00 - 11:00)
Pentru perioada 1 - 6 mai 2024 (09:00 - 11:00)

Cererile de apel formulate împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materie electorală vor fi transmise la numărul de fax 0244-522.452 sau la adresa de e-mail ca-ploiesti@just.ro

Notă: Pentru soluţionarea cauzelor în termenele stabilite de Legea nr. 115/2015, în temeiul art. 154 alin.(6) Cod pr. civilă, este necesar să se indice, în cererea de apel, adresa e-mail sau număr fax, unde pot fi comunicate citaţiile şi celelalte acte de procedură.

Chestionar referitor la percepția activității în cadrul Curții de Apel Ploiești

Chestionar - Completează documentul

Prin Hotărârea Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2646/16.11.2023 a fost adoptat Chestionarul elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacţie al părţilor interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025.

Pentru completarea chestionarului, nu sunt necesare nici crearea unui cont de acces și nici introducerea unor date cu caracter personal.

Răspunsurile date la întrebările din chestionar sunt necesare în vederea evaluării de către Consiliul Superior al Magistraturii, în scop statistic, a percepţiei publice privind activitatea în cadrul instanţelor judecătoreşti, precum și alte elemente care intră în conţinutul noţiunii de acces liber la justiţie în sens larg.

Portalul pentru depunerea cererilor, înscrisurilor și plata taxelor de timbru la nivel național


Consiliul Superior al Magistraturii anunță lansarea portalului național ce permite depunerea cererilor, înscrisurilor și plata taxelor de timbru și îndeamnă cetățenii și profesioniștii din cadrul sistemului judiciar la folosirea acestuia.
Dezvoltat, într-o primă fază, de Curtea de Apel Galați, portalul este disponibil la nivel național, gratuit, putând fi accesat la adresa de internet registratura.rejust.ro.
Site-ul permite interacțiunea electronică a justițiabililor și profesioniștilor dreptului cu instanțele de judecată, oferindu-le acestora posibilitatea de a accesa cu ușurință următoarele servicii:

 • depunerea unei cereri de chemare în judecată;
 • declararea unei căi de atac într-un dosar;
 • depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent;
 • plata taxei judiciare de timbru într-un dosar utilizând cardul bancar;
 • eliberarea certificatelor de grefă;
 • eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătorești.

Posibilitatea de a plăti taxa de timbru utilizând cardul bancar simplifică în mod semnificativ interacțiunea cu instanța de judecată, această modalitate de plată fiind implementată în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, Asociația de Plăți Electronice din România și Ghișeul.ro.
Noua interfață implementată la nivelul întregului sistem judiciar este benefică atât cetățenilor, ca destinatari ai serviciului public, cât și personalului specializat din instanțe. Astfel, utilizând formulare electronice din portal, informațiile sunt transmise către grefierii registratori în mod structurat, facilitându-se înregistrarea cu celeritate a cererilor și înscrisurilor în sistemele informatice proprii. În măsura în care justițiabilii optează pentru utilizarea acestui portal, Consiliul recomandă să nu fie folosite, concomitent, și celelalte instrumente de sesizare a instanței, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanțelor.
Consiliul continuă să se implice în crearea și dezvoltarea de instrumente digitale, astfel de măsuri putând constitui un sprijin pentru instanțele judecătorești, în contextul deficitului de resurse umane ce există în prezent. Totodată, astfel de instrumente facilitează accesul cetățenilor la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizarea drepturilor acestora și dezvoltarea culturii juridice. În același timp, va continua să pună în aplicare cele mai bune soluții tehnice care să răspundă necesităților specifice în desfășurarea activității de către judecători, procurori și toți ceilalți profesioniști din cadrul sistemului judiciar, parteneri în înfăptuirea actului de justiție.

Protocol de colaborare privind asigurarea accesului la Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Roman


Protoclolul de colaborare - Vizualizează documentul


Informaţii de interes public

Informații referitoare la forma de protest a personalului auxiliar de specialitate din cadrul Curții de Apel Ploiești

Informații referitoare la forma de protest a personalului din cadrul Curții de Apel Ploiești

Reguli privind conduita în instanţele judecătoreşti

În scopul facilitării unei bune comunicări între instanţă şi justiţiabil, apreciem că se impun următoarele Reguli privind conduita în instanţele judecătoreşti.
Norme generale de conduită ce trebuie să fie respectate de orice persoană în cadrul înstanţelor judecătoreşti sunt reglementate prin dispoziţiile art.121-124 din Codul de procedură civilă şi ale art.298-299 din Codul de procedură penală.

Astfel, în cadrul instanţelor judecătoreşti, orice persoană este obligată:
 • să păstreze ordinea şi disciplina şi să se abţină de la orice manifestare care ar putea perturba activitatea instanţei;
 • să aibă o ţinută decentă şi o compartare cuviincioasă;
 • să nu aibă asupra sa arme sau alte obiecte ce pot fi folosite ca arme;
Pe lângă aceste reguli generale, este necesară şi respectarea unor regului specifice diverselor servicii din cadrul instanţei, cum ar fi:
 • La registratura instanţei
  La acest serviciu se depun cererile de chemare în judecată, precum şi orice alte cereri sau acte în legătură cu dosarele existente pe rolul instanţei.
  Persoana care se adresează acestui serviciu trebuie:
  • să respecte programul de lucru afişat;
  • să aibă o atitudine respectuoasă faţă de personalul angajat la acest serviciu;
 • În sala de judecată
  Este necesar ca persoanele interesate să consulte lista de şedinţă afişată la intrarea în sală pentru a afla numărul de ordine al cauzei în care sunt implicate, pentru o mai bună desfăşurare a şedinţei de judecată.
  Conduita persoanelor în sala de judecată presupune:
  • să se ridice în picioare în momentul intrării şi ieşirii completului de judecată;
  • să aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate;
  • să păstreze liniştea în sală;
  • să respecte dispoziţiile preşedintelui completului de a părăsi sala în condiţiile în care nu mai sunt locuri disponibile sau în perioadele de suspendare a şedinţei;
  • să răspundă politicos la întrebările adresate de instanţă;
  • să nu fotografieze sau să înregistreze şedinţele de judecată decât cu acordul prealabil al preşedintelui completului de judecată şi în limitele impuse de acesta;
  • să închidă telefoanele mobile la intrare în sală;
  • să nu consume mâncare şi băuturi în timpul şedinţelor de judecată;
  • să nu citească presa în sala de şedinţă;
  • să respecte ordinea de strigare a cauzei dispusă de preşedintele completului de judecată;
  • să se adreseze părţii adverse doar prin intermediul instanţei, evitând discuţiile conflictuale cu aceasta;
  • să se ridice în picioare şi să utilizeze sintagma "domnule sau doamna preşedinte" în momentul în care se adresează instanţei;
 • Nerespectarea disciplineişi a regulilor expuse poate atrage îndepărtarea persoanei din sală sau aplicarea amenzii prevăzută de dispoziţiile art.198 lit.h Cod de procedură penală şi art.1082 Cod procedură civilă.
 • La arhivă
  Consultarea dosarelor şi a registrelor instanţei se efectuează în cadrul acestui serviciu, conform programului de lucru afişat, pe baza unei cereri aprobate de şeful compartimentului arhivă, fiind necesară prezentarea unui act de identitate.
  Nu este permisă părăsirea arhivei cu dosarul sau sustragerea de acte din dosare (aceasta constituind infracţiune conform art.242 Cod penal).
  Fotocopierea actelor din dosar este permisă doar cu încuviinţarea preşedintelui instanţei sau a judecătorului desemnat de acesta şi în prezenţa unui angajat al arhivei.

Situația delegărilor dispuse de Președintele Curții de Apel Ploiești

Situația delegărilor dispuse de Președintele Curții de Apel Ploiești în anul 2024 (martie) - Vizualizează documentul
Situația delegărilor dispuse de Președintele Curții de Apel Ploiești în anul 2022 (iulie) - Vizualizează documentul
Situația delegărilor dispuse de Președintele Curții de Apel Ploiești în anul 2021 (octombrie) - Vizualizează documentul
Situația delegărilor dispuse de Președintele Curții de Apel Ploiești în anul 2021 - Vizualizează documentul
Situația delegărilor dispuse de Președintele Curții de Apel Ploiești în anul 2020 - Vizualizează documentul

Declaraţii de avere şi interese judecători

Pentru vizualizarea declaraţiilor de avere ale judecătorilor vă rugam să daţi click aici

Declaraţii de avere şi interese personal auxiliar, conex și contractual

GREFIERIDeclaraţii avereDeclaraţii interese
Anghel Ioana 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Ardelean Ioana 2018, 2019 2018, 2019
Avram Alexandra 2018, 2019 2018, 2019
Bănescu Diana 2021 2021
Bejan Elena Raluca 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Bucur Nicolae Alexandru 2021 2021
Burciu Alice Manuela 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Ceasăr Cătălina 2018, 2019 2018, 2019
Cernat Cornelia 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Cireșnea Elena Roxana 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Cîrstocea Mihaela Magdalena 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Constantin Cosmin Mihael 2021
Constantin Rodica 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Constantinescu Cristina 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Corcodel Cristina 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Costache Elena 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Costache Georgeta 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Costache Mirela 2018, 2019, 2021 2019, 2021
Costea Mihaela Florica 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Criste Daniela 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Cursaru Adina 2019 2019
Diaconu Dorina Roxana 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Dima Georgeta 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Dobre Gabriela 2019 2019
Dragu Mirela 2019 2019
Dragu Liana 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Drugă Marioara 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Dumitrescu Dorina 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Dumitru Adriana 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021, 2022-2023
Ene Georgiana 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Fava Maria 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Florea Aniela 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Florea Steluța 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Gal-Curelea Nicoleta 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Gavriliu Petruța 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Gheorghe Alexandra 2021 2021
Ghiță Marilena 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Goicea Alexe Cătălina 2019, 2021, 2022 2019, 2021, 2022
Ilie Georgeta 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Ion Elena 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Ionescu Mariana 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Jugănaru Mânerean Aurelia 2019, 2021 2019, 2021
Lătărețu Elena 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Manea Victoria Mihaela 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Manolache Adriana 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Manole Viorica 2019 2019
Manolică Claudia Mirela 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Marin Monica 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Matache Adriana 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Mihalache Nicoleta 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Militaru Carmen 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 2018, 2019, 2021, 2022
Mocanu Ioana 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Naum Carmen 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Niță Luminița Elena 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Olteanu Cristina 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Pârcălăbescu Jeni 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Peptănaru Marilena Dana 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Petre Mirela 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Popa Delia 2021, 2021_R 2021
Popescu Ionela 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Radu Violeta Aurora 2019, 2021 2019, 2021
Sainiuc Sebastian Cristian 2021 2021
Samoilă Niculina 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Sbora Simona Cristina 2018, 2019, 2021, 2022 2018, 2019, 2021, 2022
Smărăndoiu Cristina 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Stan Liliana Florentina 2021
Stan Vasilica 2019 2019
Stanciu Adrian 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Șerban Maria 2019, 2021 2019, 2021
Șerbănică Aurelian Iulian 2021 2021
Tănasie Diana Maria 2021 2021
Tudose Maria 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Țuțu Angela Valentina 2019, 2021 2019, 2021
Vasile Daniela 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Vasilescu Adrian Octavian 2021 2021
Vitregu Gabriela Anișoara 2019, 2021 2019, 2021
Vlaicu Elena 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Zafiu Nora 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Funcționari publici și personal contractualDeclaraţii avereDeclaraţii interese
Alexandru Adela Cecilia 2018, 2019, 2021 2019, 2021
Barbu Andrei 2018, 2019 2018, 2019
Bucur Antoneta Marilena 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Cornea Laurențiu 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Dumitru Ioana 2018, 2019, 2021 2018, 2021
Iancu Nicoleta 2019, 2021 2019, 2021
Ionescu Florin 2019 2019
Ionescu Mariana 2019 2019
Irimia Mihaela 2018, 2019 2018, 2019
Mihai Sorin 2019 2019
Nehoianu Monica Iulia 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Petrișor Georgiana Corina 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Saulea Lucia 2018, 2019, 2021, 2022-2023 2018, 2019, 2021, 2022-2023
Suciu Carmen Marioara 2018, 2019, 2021, 2022-2023 2018, 2019, 2021, 2022-2023
Trifu Nicoleta 2021 2021
Vasile Andrei 2018, 2019 2018, 2019
ITDeclaraţii avereDeclaraţii interese
Dobrogeanu Bogdan 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Iambu Ion 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021
Pavel-Anton Gabriel 2018, 2019, 2021 2018, 2019, 2021

Hotărâri ale Colegiului de Conducere

20202019

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video