Miercuri, 30 Noiembrie 2022


+40 244 522 445
+40 244 522 446
ca-ploiesti@just.ro
ca-ploiesti-info@just.ro

Protocol de colaborare privind asigurarea accesului la Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Roman


Protoclolul de colaborare - Vizualizează documentul


Informaţii de interes public

Reguli privind conduita în instanţele judecătoreşti

În scopul facilitării unei bune comunicări între instanţă şi justiţiabil, apreciem că se impun următoarele Reguli privind conduita în instanţele judecătoreşti.
Norme generale de conduită ce trebuie să fie respectate de orice persoană în cadrul înstanţelor judecătoreşti sunt reglementate prin dispoziţiile art.121-124 din Codul de procedură civilă şi ale art.298-299 din Codul de procedură penală.

Astfel, în cadrul instanţelor judecătoreşti, orice persoană este obligată:
 • să păstreze ordinea şi disciplina şi să se abţină de la orice manifestare care ar putea perturba activitatea instanţei;
 • să aibă o ţinută decentă şi o compartare cuviincioasă;
 • să nu aibă asupra sa arme sau alte obiecte ce pot fi folosite ca arme;
Pe lângă aceste reguli generale, este necesară şi respectarea unor regului specifice diverselor servicii din cadrul instanţei, cum ar fi:
 • La registratura instanţei
  La acest serviciu se depun cererile de chemare în judecată, precum şi orice alte cereri sau acte în legătură cu dosarele existente pe rolul instanţei.
  Persoana care se adresează acestui serviciu trebuie:
  • să respecte programul de lucru afişat;
  • să aibă o atitudine respectuoasă faţă de personalul angajat la acest serviciu;
 • În sala de judecată
  Este necesar ca persoanele interesate să consulte lista de şedinţă afişată la intrarea în sală pentru a afla numărul de ordine al cauzei în care sunt implicate, pentru o mai bună desfăşurare a şedinţei de judecată.
  Conduita persoanelor în sala de judecată presupune:
  • să se ridice în picioare în momentul intrării şi ieşirii completului de judecată;
  • să aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate;
  • să păstreze liniştea în sală;
  • să respecte dispoziţiile preşedintelui completului de a părăsi sala în condiţiile în care nu mai sunt locuri disponibile sau în perioadele de suspendare a şedinţei;
  • să răspundă politicos la întrebările adresate de instanţă;
  • să nu fotografieze sau să înregistreze şedinţele de judecată decât cu acordul prealabil al preşedintelui completului de judecată şi în limitele impuse de acesta;
  • să închidă telefoanele mobile la intrare în sală;
  • să nu consume mâncare şi băuturi în timpul şedinţelor de judecată;
  • să nu citească presa în sala de şedinţă;
  • să respecte ordinea de strigare a cauzei dispusă de preşedintele completului de judecată;
  • să se adreseze părţii adverse doar prin intermediul instanţei, evitând discuţiile conflictuale cu aceasta;
  • să se ridice în picioare şi să utilizeze sintagma "domnule sau doamna preşedinte" în momentul în care se adresează instanţei;
 • Nerespectarea disciplineişi a regulilor expuse poate atrage îndepărtarea persoanei din sală sau aplicarea amenzii prevăzută de dispoziţiile art.198 lit.h Cod de procedură penală şi art.1082 Cod procedură civilă.
 • La arhivă
  Consultarea dosarelor şi a registrelor instanţei se efectuează în cadrul acestui serviciu, conform programului de lucru afişat, pe baza unei cereri aprobate de şeful compartimentului arhivă, fiind necesară prezentarea unui act de identitate.
  Nu este permisă părăsirea arhivei cu dosarul sau sustragerea de acte din dosare (aceasta constituind infracţiune conform art.242 Cod penal).
  Fotocopierea actelor din dosar este permisă doar cu încuviinţarea preşedintelui instanţei sau a judecătorului desemnat de acesta şi în prezenţa unui angajat al arhivei.

Situația delegărilor dispuse de Președintele Curții de Apel Ploiești

Situația delegărilor dispuse de Președintele Curții de Apel Ploiești în anul 2022 (iulie) - Vizualizează documentul
Situația delegărilor dispuse de Președintele Curții de Apel Ploiești în anul 2021 (octombrie) - Vizualizează documentul
Situația delegărilor dispuse de Președintele Curții de Apel Ploiești în anul 2021 - Vizualizează documentul
Situația delegărilor dispuse de Președintele Curții de Apel Ploiești în anul 2020 - Vizualizează documentul

Declaraţii de avere şi interese judecători

Pentru vizualizarea declaraţiilor de avere ale judecătorilor vă rugam să daţi click aici

Declaraţii de avere şi interese personal auxiliar, conex și contractual

GREFIERIDeclaraţii avereDeclaraţii interese
Anghel Ioana 2018, 2019 2018, 2019
Ardelean Ioana 2018, 2019 2018, 2019
Avram Alexandra 2018, 2019 2018, 2019
Bejan Raluca 2018, 2019 2018, 2019
Burciu Alice 2019 2018, 2019
Ceasăr Cătălina 2018, 2019 2018, 2019
Cernat Cornelia 2018, 2019 2018, 2019
Cireșnea Roxana 2018, 2019 2018, 2019
Cîrstocea Mihaela 2018, 2019 2018, 2019
Constantin Rodica 2018, 2019 2018, 2019
Constantinescu Cristina 2018, 2019 2018, 2019
Corcodel Cristina 2018, 2019 2018, 2019
Costache Elena 2018, 2019 2018, 2019
Costache Georgeta 2018, 2019 2018, 2019
Costache Mirela 2018, 2019 2019
Costea Mihaela 2018, 2019 2018, 2019
Criste Daniela 2018, 2019 2018, 2019
Cursaru Adina 2019 2019
Diaconu Dorina 2018, 2019 2018, 2019
Dima Georgeta 2018, 2019 2018, 2019
Dobre Gabriela 2019 2019
Dragu Liana 2018, 2019 2018, 2019
Drugă Marioara 2018, 2019 2018, 2019
Dumitrescu Dorina 2018, 2019 2018, 2019
Dumitru Adriana 2018, 2019 2018, 2019
Ene Georgiana 2018, 2019 2018, 2019
Fava Maria 2018, 2019 2018, 2019
Florea Aniela 2018, 2019 2018, 2019
Florea Steluța 2018, 2019 2018, 2019
Gal-Curelea Nicoleta 2018, 2019 2018, 2019
Gavriliu Petruța 2018, 2019 2018, 2019
Ghiță Marilena 2018, 2019 2018, 2019
Goicea Cătălina 2019 2019
Ilie Georgeta 2018, 2019 2018, 2019
Ion Elena 2018, 2019 2018, 2019
Ionescu Mariana 2018, 2019 2018, 2019
Jugănaru Aurelia 2019 2019
Lătărețu Elena 2018, 2019 2018, 2019
Manea Victoria 2018, 2019 2018, 2019
Manolache Adriana 2018, 2019 2018, 2019
Manole Viorica 2019 2019
Manolică Claudia 2019 2018, 2019
Marin Monica 2018, 2019 2018, 2019
Matache Adriana 2018, 2019 2018, 2019
Mihalache Nicoleta 2018, 2019 2018, 2019
Militaru Carmen 2018, 2019 2018, 2019
Mocanu Ioana 2018, 2019 2018, 2019
Naum Carmen 2018, 2019 2018, 2019
Niță Luminița 2018, 2019 2018, 2019
Olteanu Cristina 2018, 2019 2018, 2019
Pârcălăbescu Jeni 2018, 2019 2018, 2019
Peptănaru Marilena 2018, 2019 2018, 2019
Petre Mirela 2018, 2019 2018, 2019
Popescu Ionela 2018, 2019 2018, 2019
Radu Violeta 2019 2019
Samoilă Niculina 2018, 2019 2018, 2019
Sbora Simona 2018, 2019 2018, 2019
Smărăndoiu Cristina 2018, 2019 2018, 2019
Stan Vasilica 2019 2019
Stanciu Adrian 2018, 2019 2018, 2019
Șerban Maria 2019 2019
Tudose Maria 2018, 2019 2018, 2019
Țuțu Angela 2019 2019
Vasile Daniela 2018, 2019 2018, 2019
Vitregu Gabriela 2019 2019
Vlaicu Elena 2018, 2019 2018, 2019
Zafiu Nora 2018, 2019 2018, 2019
Funcționari publici și personal contractualDeclaraţii avereDeclaraţii interese
Alexandru Adela Cecilia 2018, 2019 2019
Barbu Andrei 2018, 2019 2018, 2019
Bucur Antoneta 2018, 2019 2018, 2019
Cornea Laurențiu 2018, 2019 2018, 2019
Dumitru Ioana 2018, 2019 2018
Iancu Nicoleta 2019 2019
Ionescu Florin 2019 2019
Ionescu Mariana 2019 2019
Irimia Mihaela 2018, 2019 2018, 2019
Mihai Sorin 2019 2019
Nehoianu Monica 2018, 2019 2018, 2019
Petrișor Georgiana 2018, 2019 2018, 2019
Saulea Lucia 2018, 2019 2018, 2019
Suciu Carmen 2018, 2019 2018, 2019
Vasile Andrei 2018, 2019 2018, 2019
ITDeclaraţii avereDeclaraţii interese
Dobrogeanu Bogdan 2018, 2019 2018, 2019
Iambu Ion 2018, 2019 2018, 2019
Pavel-Anton Gabriel 2018, 2019 2018, 2019

Hotărâri ale Colegiului de Conducere

20202019

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video