NOUTĂȚI - (COVID-19)

  • Comunicate de presă (update) – Citește
  • Reguli de acces instanță – Citește
  • Informații privind listele de ședință – Citește
  • Măsuri protecție coronavirus – Citește
  • Modele de cereri – Citește
  • Programări online Arhivă – Deschide
Duminică, 26 Septembrie 2021


+40 244 522 445
+40 244 522 446
ca-ploiesti@just.ro
ca-ploiesti-info@just.ro

Organizarea Curții de Apel Ploiești

Conducere

Președinte: Judecător - Andra Corina BOTEZ
Vicepreședinte: Judecător - Paul Mihail FRĂȚILESCU
Vicepreședinte: Judecător - Ionel Stănescu
Manager economic: Lucia SAULEA
Prim-grefier: Mihaela CÎRSTOCEA

Structura organizatorică

Colegiul de conducere

Președinte:
Judecător - Andra Corina BOTEZ
Membrii:
Judecător - Aida Liliana STAN
Judecător - Cristiana Dana ENACHE
Judecător - Cristina DRAGOMIR GĂLAN
Judecător -
Judecător - Izabela Veronica STĂNESCU
Judecător - Paul Mihail FRĂȚILESCU

Biroul de informare și relații publice

Judecător delegat:
Judecător - Mihai BĂLĂNESCU
Consilier:
Georgiana PETRIȘOR
Grefier înlocuitor:
Ioana DUMITRU (consilier juridic)
Purtător de cuvânt:
Judecător - Mihai BĂLĂNESCU
Purtător de cuvânt înlocuitor:
Judecător - Cristiana Dana ENACHE

Secția I Civilă

Președinte secție:
Judecător - Maria Adriana RADU
Judecători:
Judecător - Andra Corina BOTEZ
Judecător - Amalia STAN (judecător delegat de la Jud. Târgoviște)
Judecător - Adriana BURLACU (judecător delegat de la Jud. Buzău)
Judecător - Cristiana Diana ENACHE
Judecător - Diana MUȘATA GEORGESCU
Judecător - Doina ȘTEFAN (judecător delegat de la Tb. Dâmbovița)
Judecător - Izabela Veronica STĂNESCU
Judecător - Marina Simona DUVALMĂ (judecător delegat de la Tb. Dâmbovița)
Judecător - Maria Adriana RADU
Judecător - Marian Robert Marin
Judecător - Marilena PANAIT
Judecător - Mădălina POEANĂ (detașat Inspecția Judiciară)
Grefier șef secție:
Cătălina GOICEA
Grefieri:
Alice BURCIU
Cornelia CERNAT (înlocuitor grefier delegat cu efectuarea lucrărilor de executări civile)
Cristina CONSTANTINESCU (delegat Legea 677/2001)
Aniela FLOREA
Adriana MATACHE (grefier temporar)
Cristina CORCODEL (înlocuitor grefier șef secție [2])
Nicoleta MIHALACHE (înlocuitor grefier șef secție [1])
Cristina OLTEANU
Jeni PÂRCĂLĂBESCU
Daniela VASILE (înlocuitor prim-grefier)
Luminiţa NIŢĂ

Secția a II-a Civilă

Președinte secție:
Judecător - Felicia Liliana ANDRONE
Judecători:
Judecător - Adriana NICOLAE (judecător delegat de la Tb. Buzău)
Judecător - Felicia Liliana ANDRONE
Judecător - Iana MARIUS (judecător delegat de la Tb. Buzău)
Judecător - Irina Hermina BOTNARU
Judecător - Ionel STĂNESCU
Grefier șef secție:
Ioana MOCANU
Grefieri:
Ioana ANGHEL
Maria DRUGĂ
Steluța FLOREA
Mariana IONESCU (îndeplinește și atribuții de grefier delegat cu efectuarea lucrărilor de executări civile)
Mihaela Victoria MANEA

Secția de Contencios Administrativ și Fiscal

Președinte secție:
Judecător - Maria STOICESCU
Judecători:
Judecător - Geanina FIRICEANU
Judecător - Ileana IVĂNESCU
Judecător - Ioana Cristina GALAN DRAGOMIR
Judecător - Irina CIOPONEA
Judecător - Liliana Aida STAN
Judecător - Maria STOICESCU
Judecător - Marius GHINCEA
Judecător - Mihaela Luminița ENESCU
Judecător - Mihai Cătălin CONSTANTIN
Judecător - Mirela MALIȚA
Grefier șef secție:
Nora ZAFIU
Grefieri:
Alexandra AVRAM (înlocuitor grefier şef secţie [2])
Mirela COSTACHE (grefier delegat pentru efectuarea lucrărilor de executări în materia contenciosului administrativ)
Dorina DUMITRESCU
Georgiana ENE
Nicoleta GAL-CURELEA (înlocuitor grefier şef secţie [1])
Georgeta ILIE
Viorica MANOLE
Vasilica STAN
Maria ŞERBAN (concediu creştere copil)
Florica Mihaela COSTEA (grefier delegat pentru efectuarea lucrărilor de executări civile)

Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie

Președinte secție:
Judecător - Daniel DINU
Judecători:
Judecător - Alexandru Raul NESTOR
Judecător - Anca BARBU
Judecător - Camelia CAZACU
Judecător - Carmen PRICOPE
Judecător - Constantin NIŢĂ
Judecător - Cristina RADU
Judecător - Daniel DINU
Judecător - Eugenia VOINEAG
Judecător - Florentin Silviu GRĂDINĂ
Judecător - Ioana CÎRSTEA STOENAC
Judecător - Lucian CRĂCIUNOIU
Judecător - Mihai BĂLĂNESCU
Judecător - Paul MIhai FRĂŢILESCU
Judecător - Sebastian OLTEANU
Judecător - Viorel Mihai TUDORAN
Grefier șef secție:
Georgeta DIMA
Grefieri:
Adrian STANCIU
Angela ŢUŢU
Aurelia MÂNĂREAN JUGĂNARU (concediu creştere copil)
Cristina Simona SBORA (concediu creştere copil)
Daniela CRISTE
Dorina DIACONU
Elena LĂTĂREŢU
Elena VLAICU
Georgeta DIMA
Ioana ARDELEAN
Ionela POPESCU (grefier detaşat de la Judecătoria MIZIL)
Liana DRAGU (grefier detaşat de la Tribunalul Prahova)
Maria TUDOSE
Marilena GHIŢĂ (înlocuitor grefier şef secţie [1])
Monica MARIN (înlocuitor grefier şef secţie [2])
Raluca BEJAN
Rodica CONSTANTIN
Violeta RADU
Compartiment executări penale:
Claudia MANOLICĂ
Gabriela DOBRE

Arhivă - Registratură

Grefier arhivar șef:
Niculina SAMOILĂ
Arhivă:
Niculina SAMOILĂ - grefier arhivar Secţia a II-a Civilă
Petruţa GAVRILIU - grefier arhivar Secţia I Civilă
Adriana MANOLACHE - grefier arhivar Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Adina Cursaru
Cristina SMĂRĂNDOIU - grefier arhivar Secţia penală
Gabriela VITREGU - aprod
Eugeniu Florin ANRONESCU - agent procedural
Elena ION - aprod
Registratură:
Adriana DUMITRU - registratură generală Secţia I Civilă și SCAF
Maria FAVA - registratura generală (relaţii cu publicul)
Roxana CIREŞNEA - registratura generală (dosare), Secţia a II-a Civilă
Carmen NAUM - Secţia penală
Carmen MILITARU - scanare dosare şi documente
Marilena PEPTĂNARU - borderouri, citaţii şi comunicări
Cătălina CEASĂR - scanare şi arhivare electroniă
Georgeta Costache - scanare şi arhivare electroniă
Jeni Pârcălăbescu - scanare şi arhivare electroniă

Personal care îndeplinește alte atribuții

Grefieri statisticieni:
Elena COSTACHE
Șoferi:
Florin IONESCU
Viorel DRĂGHICIU
Bogdan Andrei VASILE
Sorin MIHAI

Compartiment Informatică Juridică

Specialist IT Șef:
Ing. Ion IAMBU
Specialiști IT:
Ing. Bogdan Florin DOBROGEANU
Ing. Gabriel PAVEL ANTON

Compartiment Documentare și Bibliotecă

Documentarist:
Elena COSTACHE

Departament Economico-Financiar și Administrativ

Manager economic:
Economist - Lucia SAULEA
Compartimentul financiar:
Expert - Antoneta BUCUR
Expert - Adela DOBRE
Expert - Nicoleta IANCU
Expert - Carmen SUCIU
Consilier - Monica NEHOIANU
Administrator - Andrei Eusebiu BARBU
Muncitor telefonist - Mariana IONESCU
Muncitor - Dumitru MIHAI

Audit public intern

Auditor:
Nicoleta TRIFU

Psiholog

Psiholog:
Mihaela Camelia IRIMIA

Inginer constructor

Inginer:
Laurențiu CORNEA

Consilier Juridic

Consilier juridic:
Ioana DUMITRU