Luni, 26 Septembrie 2022


+40 244 522 445
+40 244 522 446
ca-ploiesti@just.ro
ca-ploiesti-info@just.ro

Organizarea Curții de Apel Ploiești

Conducere

Președinte: Judecător - Paul Mihail FRĂȚILESCU
Vicepreședinte: Judecător - Ionel Stănescu
Vicepreședinte: Judecător - Cristina GEORGESCU
Manager economic: Lucia SAULEA
Prim-grefier: Mihaela CÎRSTOCEA

Structura organizatorică

Colegiul de conducere

Președinte:
Judecător - Paul Mihail FRĂȚILESCU
Membrii:
Judecător - Adriana Burlacu
Judecător - Aida Liliana STAN
Judecător - Cristina DRAGOMIR GĂLAN
Judecător - Cristina GEORGESCU
Judecător - Lucian CRĂCIUNOIU
Judecător - Simona Duvalmă

Biroul de informare și relații publice

Judecător delegat:
Judecător - Cristiana Dana ENACHE
Consilier:
Georgiana PETRIȘOR
Grefier înlocuitor:
Ioana DUMITRU (consilier juridic)
Purtător de cuvânt:
Judecător - Cristiana Dana ENACHE
Purtător de cuvânt înlocuitor:
Judecător - Camelia CAZACU

Secția I Civilă

Președinte secție:
Judecător - Maria Adriana RADU
Judecători:
Judecător - Alexandru BLEJAN
Judecător - Adriana BURLACU
Judecător - Cristiana Dana ENACHE
Judecător - Dănuț Cristian BĂLAN
Judecător - Diana MUȘATA GEORGESCU
Judecător - Doina ȘTEFAN
Judecător - Gabriel NICULA
Judecător - Iuliana CÂMPEANU (judecător delegat de la Tb. Buzău)
Judecător - Izabela Veronica STĂNESCU
Judecător - Marina Simona DUVALMĂ
Judecător - Maria GOGAN
Judecător - Marian Robert Marin
Judecător - Marilena PANAIT
Judecător - Simona BLEJAN
Grefier șef secție:
Nicoleta MIHALACHE
Grefieri:
Alice BURCIU
Cornelia CERNAT (înlocuitor grefier delegat cu efectuarea lucrărilor de executări civile)
Cristina CONSTANTINESCU
Daniela VASILE
Aniela FLOREA
Adriana MATACHE (înlocuitor prim-grefier)
Cristina CORCODEL (înlocuitor grefier șef secție [1])
Cristina OLTEANU
Jeni PÂRCĂLĂBESCU
Luminiţa NIŢĂ (delegat Legea 677/2001)
Marioara DRUGĂ (înlocuitor grefier șef secție [2])

Secția a II-a Civilă

Președinte secție:
Judecător - Felicia Liliana ANDRONE
Judecători:
Judecător - Adriana NICOLAE
Judecător - Iana MARIUS
Judecător - Irina Hermina BOTNARU
Judecător - Ionel STĂNESCU
Judecător - Rușan Mihaela Christiana FRAGA
Grefier șef secție:
Ioana MOCANU
Grefieri:
Ana ILIE
Anca Madeline ȘUMOVSCHI
Diana BĂNESCU (concediu prenatal)
Ioana ANGHEL
Mihaela Victoria MANEA
Mariana IONESCU (îndeplinește și atribuții de grefier delegat cu efectuarea lucrărilor de executări civile)
Steluța FLOREA

Secția de Contencios Administrativ și Fiscal

Președinte secție:
Judecător - Maria STOICESCU
Judecători:
Judecător - Alexandru VASILE
Judecător - Geanina FIRICEANU
Judecător - Ileana IVĂNESCU
Judecător - Ioana Cristina GALAN DRAGOMIR
Judecător - Irina CIOPONEA
Judecător - Liliana Aida STAN
Judecător - Marius GHINCEA
Judecător - Mihaela Luminița ENESCU
Judecător - Mihai Cătălin CONSTANTIN
Judecător - Mirela MALIȚA
Judecător - Monica DANCIU
Grefier șef secție:
Nora ZAFIU
Grefieri:
Alexandra AVRAM - Concediu îngrijire copil
Mirela COSTACHE (grefier delegat pentru efectuarea lucrărilor de executări în materia contenciosului administrativ)
Dorina DUMITRESCU
Georgiana ENE (înlocuitor grefier şef secţie [1])
Nicoleta GAL-CURELEA
Georgeta ILIE (înlocuitor grefier şef secţie [2])
Diana Maria TĂNASIE
Maria ŞERBAN
Florica Mihaela COSTEA (grefier delegat pentru efectuarea lucrărilor de executări civile)

Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie

Președinte secție:
Judecător - Lucian CRĂCIUNOIU
Judecători:
Judecător - Ana Maria LUPU
Judecător - Alexandru Raul NESTOR
Judecător - Anca BARBU
Judecător - Camelia CAZACU
Judecător - Carmen PRICOPE
Judecător - Constantin NIŢĂ
Judecător - Cristina GEORGESCU
Judecător - Cristina RADU
Judecător - Eugenia VOINEAG
Judecător - Florentin Silviu GRĂDINĂ
Judecător - Ioana CÎRSTEA
Judecător - Mihaela DIACONESCU (delegat la Tribunalul Dâmbovița)
Judecător - Paul MIhai FRĂŢILESCU
Judecător - Sebastian OLTEANU
Judecător - Viorel Mihai TUDORAN
Grefier șef secție:
Georgeta DIMA
Grefieri:
Adrian STANCIU
Aurelia MÂNĂREAN JUGĂNARU
Aurelian ȘERBĂNICĂ
Cristina Simona SBORA (concediu creştere copil)
Daniela CRISTE
Delia POPA
Dorina DIACONU
Elena LĂTĂREŢU
Elena VLAICU
Georgeta DIMA
Ionela POPESCU (grefier detaşat de la Tb. Prahova)
Liana DRAGU
Maria TUDOSE
Marilena GHIŢĂ (înlocuitor grefier şef secţie [2])
Monica MARIN (înlocuitor grefier şef secţie [1])
Raluca BEJAN
Rodica CONSTANTIN
Violeta RADU
Compartiment executări penale:
Claudia MANOLICĂ
Alexandru BUCUR

Arhivă - Registratură

Grefier arhivar șef:
Niculina SAMOILĂ
Arhivă:
Niculina SAMOILĂ - grefier arhivar Secţia a II-a Civilă
Petruţa GAVRILIU - grefier arhivar Secţia I Civilă
Adriana MANOLACHE - grefier arhivar Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Adina Cursaru - Concediu îngrijire copil
Cristina SMĂRĂNDOIU - grefier arhivar Secţia penală
Cosmin CONSTANTIN - grefier arhivar (delegat de la Tb. Prahova)
Gabriela VITREGU - aprod
Sebastian SAINIUC - agent procedural
Elena ION - aprod
Registratură:
Adriana DUMITRU - registratură generală Secţia I Civilă și SCAF
Maria FAVA - registratura generală (relaţii cu publicul)
Roxana CIREŞNEA - registratura generală (dosare), Secţia a II-a Civilă
Angela ȚUȚU - Secţia penală
Carmen NAUM - Secţia penală
Carmen MILITARU - scanare dosare şi documente
Marilena PEPTĂNARU - borderouri, citaţii şi comunicări
Georgeta Costache - scanare şi arhivare electroniă
Jeni Pârcălăbescu - scanare şi arhivare electroniă

Personal care îndeplinește alte atribuții

Grefieri statisticieni:
Adrian VASILESCU
Elena COSTACHE
Șoferi:
Florin IONESCU
Viorel DRĂGHICIU
Bogdan Andrei VASILE
Sorin MIHAI

Compartiment Informatică Juridică

Specialist IT Șef:
Ing. Ion IAMBU
Specialiști IT:
Ing. Bogdan Florin DOBROGEANU
Ing. Gabriel PAVEL ANTON

Compartiment Documentare și Bibliotecă

Documentarist:
Elena COSTACHE

Departament Economico-Financiar și Administrativ

Manager economic:
Economist - Lucia SAULEA
Compartimentul financiar:
Expert - Antoneta BUCUR
Expert - Adela DOBRE
Expert - Nicoleta IANCU
Expert - Carmen SUCIU
Inginer - Laurențiu CORNEA
Consilier resurse umane - Monica NEHOIANU
Administrator - Andrei Eusebiu BARBU
Muncitor telefonist - Mariana IONESCU
Muncitor - Dumitru MIHAI

Audit public intern

Auditor:
Nicoleta TRIFU

Psiholog

Psiholog:
Mihaela Camelia IRIMIA

Consilier Juridic

Consilier juridic:
Ioana DUMITRU