ANUNȚ !!!

 • Depunerea cererilor de apel împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în materie electorală - Accesați program
Duminică, 19 Mai 2024


+40 244 522 445
+40 244 522 446
ca-ploiesti@just.ro
ca-ploiesti-info@just.ro

Evenimente organizate de Curtea de Apel Ploieşti

Concert simfonic extraordinar – 09 mai 2024


Concert simfonic extraordinar cu triplă semnificație, dedicat Zilei Independenței Naționale a României, Zilei Regalității și Zilei Europei.
Concert de Crăciun Extraordinar – 20 decembrie 2023

Concert de Crăciun Extraordinar la Palatul de Justiție Prahova. Orchestra Simfonică a Filarmonicii Ploiești a fost condusă de Cristian Spătaru, iar în scenă a fost pusă o interpretare modernă a Baletului "Spărgătorul de nuci", de Piotr Ilici Ceaikovski.Johann Strauss Ensemble - Viena Magic

În data de 16 decembrie 2023 Filarmonica Ploiești și Johann Strauss Ensemble, orchestre înfrațite începând cu anul 2023, au organizat la sediul Palatului de Justiție Prahova tradiționalul concert de Crăciun "Viena Magic".


Ziua europeană a justiţiei civile

La data de 25 octombrie este marcată, anual, Ziua europeană a justiţiei civile, destinată tuturor cetăţenilor europeni care activează în domeniul justiţiei, marcarea evenimentului fiind o iniţiativă comună a Consiliului Europei şi a Comisiei Europene.
Cu prilejul acestui eveniment, la data de 25 octombrie 2023, Curtea de Apel Ploieşti a fost gazda elevilor de la clasa a 12-a H de la Colegiul Naţional “ I.L Caragiale”, care au avut parte de o experienţă de neuitat, asistând, împreună cu doamna profesor diriginte Corina Matei, la două şedinţe de judecată ale instanţei, prilej potrivit pentru cei care doresc să urmeze o carieră în domeniul dreptului, de a lua contact cu părţile direct implicate într-o astfel de procedură.Concert de Crăciun Extraordinar- Filarmonica "Paul Constantinescu"

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Crăciunului la data de 21 decembrie 2022, Curtea de Apel Ploieşti şi Tribunalul Prahova au fost onorate să fie gazde ale Concertului Extrardinar de Crăciun al Filarmonicii “Paul Constantinescu” din Ploieşti.
Acest eveniment cultural deosebit a fost organizat în Sala Paşilor Pierduţi de la parterul Palatului de Justiţie din Ploieşti şi a beneficiat de prezenţa unui public larg, în rândul căruia au stârnit emoţie şi bucurie: orchestra simfonică a Filarmonicii, având la pupitrul dirijoral pe Alexandru Ilie, corul Filarmonicii, condus de dirijorul Eduard Dinu, soprana Maria Miron - Sîrbu şi tenorul Mihai Irimia.Inaugurarea Palatului de Justiție

Educaţia juridică în învăţământul preuniversitar

„CEL TÂNĂR CELUI BĂTRÂN SĂ-I SLUJEASCĂ CU PUTEREA ŞI CEL BĂTRÂN CELUI TÂNĂR CU POVAŢA”
La nivelul Curţii de Apel Ploieşti se derulează de mai bine de 5 ani proiectul „Educaţia juridică în învăţământul preuniversitar” din iniţiativa şi sub coordonarea doamnei judecător Tudose Ana Roxana.
La începutul anului 2014, doamna judecător (pe atunci vicepreşedintă a Curţii de Apel Ploieşti) a pus bazele acestui proiect şi l-a implementat la nivelul instanţelor prahovene (iniţial şi al celor arondate Curţii), pornind de la Protocolul de colaborare privind educaţia juridică, încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Justiţiei, Consiliul Suprem al Magistraturii şi Ministerul Public.
Proiectul „Educaţia juridică” are ca principal obiectiv încurajarea cooperării şi schimburilor între sistemele educaţionale prin intermediul dezvoltării, implementării şi promovării unor instrumente adaptate tinerilor şi destinate educaţiei juridice a acestora şi prevenirii delicvenţei juvenile.
Proiectul abordează atât lipsa de informare a tinerilor cu privire la apărarea drepturilor lor, dar şi gradul redus de conştientizare cu privire la obligaţiile legale şi sociale ce le revin şi la consecinţele încălcării acestor obligaţii.
În realizarea acestui proiect, la nivelul Curţii de Apel a fost creat încă din anul 2014 un grup de lucru (format din judecători şi grefieri) care a elaborat un Plan de implementare a proiectului la nivelul Curţii de Apel Ploieşti, acest plan fiind transmis miniştrilor Justiţiei şi Educaţiei de la acel moment, dar şi Consiliului Superior al Magistraturii, în scopul popularizării proiectului la nivel naţional.
De asemenea, tot în anul 2014, la nivelul judeţului Prahova a fost elaborată o Metodologie comună de lucru pentru punerea în aplicare a proiectului Educaţia juridică, stabilindu-se următoarele tipuri de activităţi prin care să se deruleze acest proiect:
 • expuneri ale practicienilor dreptului în cadrul unităţilor de învăţământ primar, gimnazial şi liceal;
 • vizite ale elevilor în cadrul instanţelor, parchetelor, vizite desfăşurate în cadrul Programelor „Şcoala Altfel” şi „Ziua Justiţiei Civile” ori în alte perioade ale anului şcolar;
 • organizarea de evenimente dedicate educaţiei juridice (dezbateri publice, mese rotunde, competiţii deschise elevilor etc.).
Totodată, în scopul implementării acestui proiect, au fost încheiate, între Curtea de Apel Ploieşti şi numeroase instituţii locale şi centrale, protocoale de colaborare: cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, judeţul Prahova fiind singurul în care acest proiect a fost implementat în cadrul Centrelor de Plasament şi de Servicii Comunitare, în rândul minorilor aflaţi în dificultate.
An de an au fost desfăşurate activităţi precum cele descrise anterior, proiectul bucurându-se de o popularitate ce a crescut treptat.
În anul 2017, proiectul „Educaţia juridică” a fost preluat sub coordonarea la nivel naţional a activităţii de către Consiliul Superior al Magistraturii; derularea sa se materializează prin stabilirea a două săptămâni pe an (în lunile martie şi octombrie) în care se desfăşoară, în unităţile de învăţământ din judeţ, dezbateri şi prelegeri susţinute de către magistraţi pe teme juridice alese de şcoli şi stabilite la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale. De asemenea, de două ori pe an se stabilesc perioade în care grupuri de elevi de diferite vârste şi din diferite unităţi de învăţământ întreprind vizite la sediul Curţii de Apel Ploiești şi al Tribunalului Prahova, vizite în cursul cărora asistă la procesele ce se desfăşoară în ziua vizitei şi primesc, de la aceeaşi magistraţi implicaţi în proiect, explicaţii şi informaţii în legătură cu activitatea instanţelor.
De menţionat faptul că dintotdeauna, ca şi în prezent, magistraţii implicaţi în proiect, desfăşoară această activitate pro-bono, ca activitate de voluntariat.
În prezent în proiectul Educaţia juridică sunt implicaţi, la nivelul Curţii de Apel Ploieşti:
 • doamna judecător Tudose Ana Roxana (coordonator proiect)
 • doamna vicepreşedinte judecător Stoenac Cîrstea Ioana
 • doamna judecător Firiceanu Geanina Maria
 • doamna judecător Georgescu Cristina
 • doamna judecător Dragomir Galan Cristina Ioana
 • domnul judecător Mihai Cătălin Constantin
 • domnul judecător Stănescu Ionel
În anul 2019, acest proiect a continuat şi s-a materializat în următoarele activităţi:
 • în săptămâna 25.03.2019 - 29.03.2019 un număr de 11 prelegeri, susţinute de magistraţi la următoarele unităţi de învăţământ: Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploieşti, Colegiul Național Ion Luca Caragiale Ploieşti, Colegiul Național Mihai Viteazul Ploieşti, Colegiul Național Nichita Stănescu Ploieşti, Colegiul Național Jean Monnet Ploieşti, Școala Gimnazială Sfântul Vasile Ploieşti, Școala Gimnazială G. Emil Palade Ploieşti, Școala Gimnazială Sfânta Vineri Ploieşti, Școala Gimnazială Ioan Grigorescu Ploieşti şi Școala Gimnazială Rareș-Vodă Ploieşti;
 • în perioada 13.05.2019 - 23.05.2019, la sediul Curţii de Apel Ploieşti s-au desfăşurat un număr de 5 vizite ale unor grupuri de elevi de la Colegiul Național de Artă Carmen Sylva Ploiești, Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploiești, Liceul Tehnologic 1 Mai Ploiești, Colegiul Național Jean Monnet Ploiești şi Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești.