ANUNȚ !!!

  • Depunerea cererilor de apel împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în materie electorală - Accesați program
Miercuri, 19 Iunie 2024


+40 244 522 445
+40 244 522 446
ca-ploiesti@just.ro
ca-ploiesti-info@just.ro

Istoric

Curtea de Apel Ploiești este una din cele 16 curți de apel din România. A fost înființată prin Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească și funcționează efectiv începând cu data de 1 iulie 1993. În perioada 1 iulie 1993 – 1 mai 1996 Curtea de Apel Ploiești și-a desfășurat activitatea în incinta Tribunalului Prahova, iar începând cu data de 1 mai 1996 și în prezent funcționează în aripa de nord a Palatului Culturii din Ploiești, într-un spațiu pe care îl deține cu chirie de la Consiliul Județean Prahova. Citește mai mult...

Competențe

Prin competenţă se înţelege capacitatea unei instanţe de a soluţiona anumite litigii sau de a rezolva anumite cereri. Nu toate litigiile sunt de competenţa instanţelor. Există litigii care se soluţionează de către alte autorităţi. Competenţa este de două feluri: competenţa materială şi competenţa teritorială. Citește mai mult...

Organizare

Președinte: Judecător - Andra Corina BOTEZ
Vicepreședinte: Judecător - Paul Mihail FRĂȚILESCU
Vicepreședinte: Judecător - Ionel STĂNESCU
Citește mai mult...