ANUNȚ !!!

 • Depunerea cererilor de apel împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în materie electorală - Accesați program
Luni, 22 Iulie 2024


+40 244 522 445
+40 244 522 446
ca-ploiesti@just.ro
ca-ploiesti-info@just.ro
 • Portal depuneri TAXE, CERERI, ÎNSCRISURI

  Portalul permite interacțiunea electronică a justițiabililor cu instanțele de judecată (depunere documente, plata taxei judiciare de timbru, eliberarea certificatelor de grefă, eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor).

  Acces Portal »

 • Dosarul electronic

  Info Dosar & Citații/Comunicări

  Pentru a veni în sprijinul justiţiabililor, al avocaţilor, consilierilor juridici şi al altor persoane interesate, oferindu-le informaţii detaliate despre procesele aflate pe rolul instanţelor din circumscripţia sa, Curtea de Apel Ploiești lansează serviciul Dosarul Electronic.

  Dosar electronic » | Citaţii/Comunicări »

 • Programări online Arhivă

  Programarea online cu privire la accesul în cadrul Departamentului Arhiva al Curții de de Apel Ploiești pentru consultarea dosarului sau pentru depunerea actelor la dosar.

  Detalii suplimentare »

 • Curtea de Apel Ploiești

 • Curtea de Apel Ploiești

 • Curtea de Apel Ploiești

  Sala pașilor pierduți

Dreptatea este virtutea de căpătâi a unei societăţi

Dreptatea trebuie să fie puternică iar puterea dreaptă.

Dosar electronic   Citaţii/Comunicări

Servicii diverse

Dosarul electronic

Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 27 iunie 2019, aplicaţia DOSARUL ELECTRONIC a fost implementată și este funcțională la Curtea de Apel Ploiești. Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicaţi instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil (emis de o companie de telefonie mobilă din România). În cazul în care nu ați solicitat iniţial acces-ul la DOSARUL ELECTRONIC, cererea dumneavoastră ulterioară pentru logare în aplicaţie şi comunicare în format electronic trebuie însoţită, pe lângă datele menţionate mai sus (e-mail şi nr. de telefon), de o copie a cărţii de identitate și/sau dovada calității de reprezentant.

Documentație dosar electronic

Model acord de colaborare privind comunicarea actelor de procedură în format electronic + ANEXA I

Portalul pentru depunerea cererilor și plata taxelor de timbru la nivel național

Consiliul Superior al Magistraturii anunță lansarea portalului național ce permite depunerea cererilor, înscrisurilor și plata taxelor de timbru și îndeamnă cetățenii și profesioniștii din cadrul sistemului judiciar la folosirea acestuia.
Portalul este disponibil la nivel național, gratuit, putând fi accesat la adresa de internet registratura.rejust.ro.

Informații suplimentare

Programare online

Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 03 iunie 2020, aplicaţia PROGRAMĂRI ONLINE ARHIVĂ pentru consultarea dosarului și depunere acte / alte solicitări a fost implementată și este funcțională la Curtea de Apel Ploiești.

Calcul taxă judiciara de timbru

Calcul taxă judiciara de timbru conform OUG nr. 80/2013 art. 3 alin. 1, art. 23 (apel), art. 24 (recurs) şi art.25 valabil doar pentru actiuni si cereri evaluabile în bani şi art.27 pentru cererile neevaluabile în bani. Pentru alte căi de atac extraordinare se aplică dispoziţiile art.26.

 Lei

Taxa judiciară de timbru

Prima Instanţă : 0 Lei
Recurs : 0 Lei
Apel : 0 Lei

Potrivit art. 40 din O.U.G. nr. 80/2013, privind taxele judiciare de timbru:
Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.
Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.

Instanțele arondate Curții de Apel Ploiești

Tribunalul Prahova

Centrală telefonică
Tel: +40 244 544 781 | +40 244 544 598 | +40 244 544 230 | +40 244 511 110
Corespondență Registratură - Secția penală și Secția civilă I
Fax: +40 244 523 265
tb-prahova-reg@just.ro
Corespondență Registratură - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal
Fax: +40 244 529 107
tr-ph-contencios@just.ro
Biroul de aplicare apostilă
Tel/Fax: +40 244 515 018
Biroul local de expertize tehnice judiciare
Tel/Fax: +40 244 519 525
Adresă website Adresă poștală
Str. Gheorghe Doja nr.42, Ploiești

Pentru informații suplimentare consultați pagina aferentă Tribunalului Prahova din cadrul Portalului Instanțelor de Judecată

Judecătoria Ploiești

Centrală telefonică
Tel: +40 244 544 230
Corespondență
jd-ploiesti-birp@just.ro | jud-ploiesti-reg@just.ro
Adresă poștală
Str. Gheorghe Lazăr nr.6, Ploiești

Pentru informații suplimentare consultați pagina aferentă Judecătoriei Ploiești din cadrul Portalului Instanțelor de Judecată

Judecătoria Câmpina

Centrală telefonică
Tel: +40 244 333 045
Fax: +40 244 372 222
Corespondență
jud.campina@just.ro
Adresă poștală
Str. 1 Decembrie 1918 nr.14, Câmpina

Pentru informații suplimentare consultați pagina aferentă Judecătoriei Câmpina din cadrul Portalului Instanțelor de Judecată

Judecătoria Sinaia

Centrală telefonică
Tel: +40 244 310 951
Fax: +40 244 311 061
Corespondență
jud.sinaia@just.ro
Adresă poștală
Aleea Dreptății nr.1, Sinaia

Pentru informații suplimentare consultați pagina aferentă Judecătoriei Sinaia din cadrul Portalului Instanțelor de Judecată

Judecătoria Vălenii de Munte

Centrală telefonică
Tel: +40 244 280 946
Fax: +40 244 283 360 | +40 244 282 659
Corespondență
jud.valeniidemunte@just.ro
Adresă poștală
Str. Tipografiei nr.1, Vălenii de Munte

Pentru informații suplimentare consultați pagina aferentă Judecătoriei Vălenii de Munte din cadrul Portalului Instanțelor de Judecată

Judecătoria Mizil

Centrală telefonică
Tel: +40 244 251 148 | +40 786 381 334
Fax: +40 244 253 050
Corespondență
jud.mizil@just.ro
Adresă poștală
Str. Mihai Bravu nr.71, Mizil

Pentru informații suplimentare consultați pagina aferentă Judecătoriei Mizil din cadrul Portalului Instanțelor de Judecată

Tribunalul Buzău

Centrală telefonică
Tel: +40 238 717 960 | +40 238 717 961
Fax: +40 238 717 959
Corespondență
tr.buzau@just.ro
Adresă website Adresă poștală
Bdul. Nicolae Bălcescu nr.8, Buzău

Pentru informații suplimentare consultați pagina aferentă Tribunalului Buzău din cadrul Portalului Instanțelor de Judecată

Judecătoria Buzău

Centrală telefonică
Tel: +40 238 719 440 | +40 238 439 301
Fax: +40 238 717 962 | +40 238 439 303
Corespondență
jud.buzau@just.ro
Adresă poștală
Bdul. Unirii nr.301A, Buzău

Pentru informații suplimentare consultați pagina aferentă Judecătoriei Buzău din cadrul Portalului Instanțelor de Judecată

Judecătoria Pogoanele

Centrală telefonică
Tel: +40 238 552 513
Fax: +40 238 552 317
Corespondență
judecatoria.pogoanele@just.ro
Adresă poștală
Str. Unirii nr.51, Pogoanele

Pentru informații suplimentare consultați pagina aferentă Judecătoriei Pogoanele din cadrul Portalului Instanțelor de Judecată

Judecătoria Pătârlagele

Centrală telefonică
Tel: +40 238 550 156
Fax: +40 238 550 519
Corespondență
jud.patarlagele@just.ro
Adresă poștală
Str. Nicolae Bălcescu nr.43, Pătârlagele

Pentru informații suplimentare consultați pagina aferentă Judecătoriei Pătârlagele din cadrul Portalului Instanțelor de Judecată

Judecătoria Râmnicu Sărat

Centrală telefonică
Tel: +40 238 563 992
Fax: +40 238 569 183
Corespondență
jud.ramnicusarat@just.ro
Adresă poștală
Str. Gheorghiță Lupescu nr.7, Râmnicu Sărat

Pentru informații suplimentare consultați pagina aferentă Judecătoriei Râmnicu Sărat din cadrul Portalului Instanțelor de Judecată

Tribunalul Dâmbovița

Centrală telefonică
Tel: +40 245 612 344
Fax: +40 245 216 622
Corespondență
tr-dambovita-arh@just.ro
Adresă website Adresă poștală
Str. Calea București nr.3, Târgoviște

Pentru informații suplimentare consultați pagina aferentă Tribunalului Dâmbovița din cadrul Portalului Instanțelor de Judecată

Judecătoria Târgoviște

Centrală telefonică
Tel: +40 245 617 131
Fax: +40 245 615 298
Corespondență
jud-targoviste@just.ro
Adresă poștală
Bdul. Unirii nr.28, Târgoviște

Pentru informații suplimentare consultați pagina aferentă Judecătoriei Târgoviște din cadrul Portalului Instanțelor de Judecată

Judecătoria Pucioasa

Centrală telefonică
Tel: +40 245 762 255
Fax: +40 245 762 112
Corespondență
jud-pucioasa@just.ro
Adresă poștală
Str. Gării nr.10, Pucioasa

Pentru informații suplimentare consultați pagina aferentă Judecătoriei Pucioasa din cadrul Portalului Instanțelor de Judecată

Judecătoria Moreni

Centrală telefonică
Tel: +40 245 666 045
Fax: +40 245 666 045
Corespondență
jud-moreni@just.ro
Adresă poștală
Str. 22 Decembrie 1989 nr.91, Moreni

Pentru informații suplimentare consultați pagina aferentă Judecătoriei Moreni din cadrul Portalului Instanțelor de Judecată

Judecătoria Găești

Centrală telefonică
Tel: +40 245 710 375
Fax: +40 245 712 125
Corespondență
jud-gaesti@just.ro
Adresă poștală
Str. Nicolae Titulescu nr.13, Găești

Pentru informații suplimentare consultați pagina aferentă Judecătoriei Găești din cadrul Portalului Instanțelor de Judecată

Judecătoria Răcari

Centrală telefonică
Tel: +40 245 658 744
Fax: +40 245 658 744
Corespondență
jud-racari@just.ro
Adresă poștală
Str. Ana Ipătescu nr.88, Răcari

Pentru informații suplimentare consultați pagina aferentă Judecătoriei Răcari din cadrul Portalului Instanțelor de Judecată