ANUNȚ !!!

  • Depunerea cererilor de apel împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în materie electorală - Accesați program
Miercuri, 19 Iunie 2024


+40 244 522 445
+40 244 522 446
ca-ploiesti@just.ro
ca-ploiesti-info@just.ro

Informații privind listele de ședință

  1. Începând cu data de 15 mai 2020, listele de şedinţă vor fi structurate în loturi de dosare, fiecare lot având un minim de 5 dosare în materie nonpenală şi 3 dosare în materie penală, pentru care se vor stabili intervale orare, pe citaţiile emise urmând a fi menţionată ora de începere a intervalului orar alocat.
  2. După fiecare lot de dosare, pentru un interval de 15 minute, se vor elibera sălile de judecată cu sprijinul jandarmilor care asigură paza instanţei, în vederea aerisirii, dezinfectării şi igienizării suprafeţelor din interiorul acestora.
  3. Listele de şedinţă vor fi publicate pe site-ul extern al Curţii de Apel Ploieşti, cu cel puţin două zile înaintea termenului stabilit pentru şedinţa de judecată, pentru a se asigura o informare corectă şi în timp util, a publicului şi justiţiabililor, cu excepţia cauzelor pentru care s-a fixat un termen de judecată mai scurt de 2 zile, în conformitate cu dispoziţiile legale.
  4. Intervalele orare vor fi stabilite chiar şi pentru dosarele care se află pe rol şi au termene de judecată deja fixate şi pentru care nu mai există timpul necesar emiterii unor noi citaţii sau pentru care nu există posibilitatea încunoştiinţării în timp optim prin alte mijloace a justiţiabililor şi avocaţilor lor, lista întocmită cuprinzând menţiunea intervalelor orare urmând a fi afişată, pe portalul instanţei, precum şi pe uşa principală de acces în instituţie.
  5. Cauzele nu se vor striga mai devreme decât ora stabilită pentru judecată, cu excepția situației în care toate părțile sunt prezente sau este sigur că nu se vor prezenta.
  6. În sălile de ședință nu este permis publicului să ocupe primul rând de bănci și, pe cât posibil, să recomndă să păstreze câte un rând liber între două rânduri ocupate, astfel încât să fie respectată distanța minimă obligatorie de protecție de 1,5 metri între persoane.

Liste ședințe de judecată Curtea de Apel Ploiești și instanțele arondate

Pentru vizualizarea listelor de ședință ale tuturor instanțelor din raza Curții de Apel Ploiești accesați link-ul următor - Liste ședințe